Všechny články ze sekce Stavba

Výměna oken krok za krokem

12. 5. 2016   Patrik Sevald

Kvalitní plastová okna jsou základem dobré izolace. Díky nim můžete každoročně ušetřit nemalé finance investované do nákladů na energie, hlavně do nákladů na teplo. K tomu je však zapotřebí správně provedená montáž, neboť i sebemenší chyba se může projevit na výsledku. Je tedy dobré vědět, jaké jsou jednotlivé kroky výměny oken, abyste mohli sledovat a dohlížet na práci dělníků.

Vyberte si vhodná okna

V první řadě je zapotřebí vybrat si správná okna. Při výběru se v žádném případě neřiďte nejnižší cenovou nabídkou. To však neznamená, že byste se měli vyhýbat například slevovým akcím. Vždy však dbejte na poměr vysoké kvality za přiměřenou cenu. Základním parametrem při výběru oken jsou jejich technické vlastnosti (tepelná a zvuková izolace, odolnost proti vloupání, atd.). Dalším důležitým parametrem je například hodnota součinitele tepelné prostupnosti rámem. Tato hodnota určuje izolační schopnost okna. Čím je tedy nižší, tím lépe okna izolují.

S výběrem oken byste si měli rovnou vybrat i někoho, kdo se postará o jejich montáž. Vhodným postupem výběru je zvolit si výrobce, jenž na svých stránkách uvádí i prodejce zajišťujícího montáž oken.

Demontujte stará okna

Po výběru oken přichází demontáž oken starých. Ta může být provedena buď hladkou cestou bez poškození omítek a zdí, nebo může dojít k nutnosti vybourání oken. Je však nutné dopředu naplánovat připojovací spáru, prostor mezi rámem okna a ostěním, přičemž obecně se doporučuje mezera o 10 až 25 milimetrech.

Počítat byste měli i s prostorem potřebným pro rám okna a další doplňkové rozšiřovací či podkladové profily, které umožní kvalitní napojení parapetu a usnadní umístění nadokenních rolet, atd.

Usazení a upevnění okna

Před umístěním rámu okna rozhodněte, jakým způsobem utěsníte připojovací spáry (izolační pěnou, parotěsnou a paropropustnou páskou či komprimační páskou). Následně můžete přistoupit k usazení okna, které pro usnadnění vyrovnání podložíte dřevěnými podložkami či vzduchovými klíny. Ke kontrole polohy rámu vám pak poslouží vodováha.

Dalším krokem je upevnění okna do zdi, které se provádí různými způsoby. Použít můžete například kotvící šrouby vrtané skrze rám a ostění nebo pásové kotvy. Zde je nutné dbát na maximální pečlivost, neboť nesprávné umístění může nezvratně poškodit ostění.

Závěrečné kroky

Následujícím krokem je utěsnění připojovací spáry, která je nutná pro správné provedení tepelné izolace. Utěsnění můžete provést montážní těsnicí pěnou, po níž následuje izolační pěna. Po jejím zaschnutí a ztvrdnutí se přebytek pěny odstraní seříznutím a nalepí se parotěsné a paropropustné pásky. Jak jsme psali výše, další možností je využití speciální komprimované pásky. Napojení profilu k ostění se provádí APU lištami.

K závěrečným krokům patří osazení vnitřního a vnějšího parapetu a odstranění ochranných pásek.

Přečtěte si více na poradce.cz

Hledáte zajímavý zájezd? Zkuste ten do obchodního domu Primark

19. 6. 2017

Cestování dnes lidé milují. Ne vždy ale musí být nutně spojeno jenom se zajímavými lokalitami, které jsou spojeny s poznáním. Cestovat se dá i za nákupy. A to třeba do obchodního domu Primark. více

U T-mobile jsou samozřejmostí služby spojené s placením mobilem

5. 6. 2017

Platit za různé služby dnes můžeme opravdu v rámci celé řady možností. Pokud je něco, co je v posledních letech nejvyužívanější, je to mobilní telefon. Jak vše funguje u operátora T-mobile? více