Všechny články ze sekce Pojištění

Jak nahlásit pojistnou událost?

7. 7. 2016   Vladimír Svoboda

Životní pojištění je běžnou součástí našich životů, která nám uhradí náklady za pobyt v nemocnici a díky níž v době nemoci či úrazu finančně nezkolabujeme. Na druhou stranu mít životní pojištění samo o sobě nestačí. Podstatné je v případě pojistné události životní pojištění využít a k tomu je potřeba nahlásit pojistnou událost. Jak to udělat? To se dozvíte v následujícím článku.

Kdy nahlásit pojistnou událost?

Pojistnou událost nahlašujeme v případě, že jsme na danou věc kryti. Nikdy však neuškodí (určitě ne vám), když pojistnou událost nahlásíte, aniž byste si ověřili, že jste skutečně kryti. V takovém případě však dodržujte dvě pravidla. V první řadě musí jít o pojistnou událost spadající pod obecný rozsah životního pojištění. V druhé řadě musíte počítat s tím, že vám nemusí být stoprocentně vyhověno.

Co se týče otázky, kdy bychom měli pojistnou událost nahlásit, pak obecná odpověď zní „po ukončení léčby“. Jedná-li se však o dlouhodobou léčbu, vážnou nemoc či závažný úraz s trvalými následky (v podstatě tedy o nemoc či úraz s dlouhodobým charakterem), pak s nahlášením pojistné události neotálejte. Pojistné plnění je určeno na náhradu nákladů léčby nebo na úhradu nákladů za pobyt v nemocnici, a proto je možné zažádat si ve výjimečných případech i o zálohové plnění.

U oznámení pojistné události platí obecné pravidlo, že by doba od vzniku pojistné události do jejího nahlášení neměla přesáhnout promlčecí lhůtu, která v tomto případě činí 3 roky. Promlčecí lhůta pak počíná běžet jeden rok po vzniku pojistné události.

Kdy vám budou peníze vyplaceny?

V případě pojistné události a pojistného plnění vás bude určitě také zajímat, kdy vám pojišťovna pojistné plnění vyplatí. Pojistné plnění by mělo být vyplaceno do 15 dní od skončení pojistného šetření. Pojistné šetření by pak mělo být ukončeno do 3 měsíců od nahlášení pojistné události. Specifickým případem jsou trvalé následky, kdy jsou peníze vyplaceny po ustálení diagnózy (nejdříve tedy po roce).

Jak nahlásit pojistnou událost?

Pro nahlášení pojistné události najdete na internetových stránkách jednotlivých pojišťoven potřebné formuláře, které sami vyplníte a odešlete je do pojišťovny. Při vyplňování dbejte všech pokynů. Pokud formulář vyplníte špatně nebo nepřiložíte důležité dokumenty (většinou lékařské zprávy a posudky), výplatu pojistného tím zbytečně oddálíte.

Chcete-li, aby vše proběhlo, co nejrychleji a tak jak má, pak se při vyplňování obraťte na nějakého odborníka ve svém okolí (například přímo na pojišťovnu nebo na finančního poradce).

Zde se vracíme na začátek našeho článku. Řekli jsme si, že pokud si neověříte, zdali jste pro danou oblast kryti či zdali tato oblast nespadá do výluk, pak musíte počítat s tím, že vám možná nebudou žádné peníze vyplaceny. A proto si před nahlášením pojistné události, pročtěte na část smlouvy a pojistných podmínek s názvem výluky. Taktéž se podívejte na oceňovací tabulky, podle nichž si můžete předem zjistit, za jakých podmínek máte na peníze nárok.

Přečtěte si více na poradce.cz

Hledáte zajímavý zájezd? Zkuste ten do obchodního domu Primark

19. 6. 2017

Cestování dnes lidé milují. Ne vždy ale musí být nutně spojeno jenom se zajímavými lokalitami, které jsou spojeny s poznáním. Cestovat se dá i za nákupy. A to třeba do obchodního domu Primark. více

U T-mobile jsou samozřejmostí služby spojené s placením mobilem

5. 6. 2017

Platit za různé služby dnes můžeme opravdu v rámci celé řady možností. Pokud je něco, co je v posledních letech nejvyužívanější, je to mobilní telefon. Jak vše funguje u operátora T-mobile? více