Všechny články ze sekce Oddlužení

Lze exekuci odložit?

26. 4. 2016   Miloš Hink

Zadluženost lidí v České republice neustále roste a s dluhy roste také množství exekucí. Exekuce však nejsou pouze častým problémem, ale hlavně také velmi nepříjemným problémem. Ne vždy se však do exekuce dostaneme svým vlastním přičiněním.

Ano, pravdou je, že k většině dluhů dochází na základě nepromyšlených půjček. Může se však stát, že se do dluhů dostanete například skrze druhotnou platební neschopnost. V takovém případě se však můžete exekuci účinně bránit.

Ocitli jste se v dluzích bez vlastní viny?

Je na vás uvalena exekuce? Vy se však jako povinný nacházíte v situaci, kdy jste se do dluhů dostali bez svého zavinění a vaše postavení je pouze přechodné? V takovém případě si můžete podle paragrafů občanského soudního řádu či podle příslušných ustanovení exekučního řádu požádat o odklad provedení exekuce.

Podmínky odkladu provedení exekuce

O odklad exekuce nemůžete požádat v každém případě. Je potřeba dodržet či spíše splnit určité podmínky, které jsou stanoveny příslušnými ujednáními výše uvedených právních předpisů. V první řadě je nezbytné, aby se povinný dostal do své situace bez své viny. Druhou podmínkou je přechodnost vašeho postavení, tedy postavení zadluženého člověka. V neposlední řadě je potřeba, aby neprodlený výkon exekučního rozhodnutí mohl mít pro povinného nebo pro příslušníky jeho rodiny zvlášť nepříznivé následky. V případě žádosti o odklad provedení exekuce je také potřeba splnit podmínku, že oprávněný nebude odkladem výkonu rozhodnutí vážně poškozen.

Účel odkladu

Účelem odkladu provedení exekuce je zmírnění následků exekuce v případě, že by tato exekuce nepřiměřeně zasáhla rodinu dlužníka nacházející se v přechodném (z výkladu zákona a s ohledem na praxi velmi důležité slovo) nepříznivém postavení.

V reálním životě je odklad provedení exekuce schválen v případě, kdy živitel rodiny přijde nenadále o příjmy například z důvodu, že dlouhodobě onemocní vážnou chorobou, jež mu znemožní pracovat, a tak i vydělávat peníze.

Návrh na odklad provedení exekuce

Návrh na odklad provedení exekuce by měl podat dlužník v postavení povinného přímo exekutorovi pověřenému k provedení exekuce v případě povinného. Následné rozhodování o návrhu je vcelku rychlé a hlavně velmi formální. Chcete-li ve svém návrhu uspět, pak by váš návrh měl být srozumitelný a určitý. Měli byste v něm dostatečně vylíčit důvody vedoucí či spíše svědčící pro odklad provedení exekuce. Taktéž by k návrhu měly být připojeny listiny prokazující vaše tvrzení (tvrzení navrhovatele). Co se těch listin týče, mělo by se jednat například o lékařské posudky, výpověď z pracovního poměru, apod.

Rozhodnutí o návrhu

O návrhu je rozhodováno v případě, že splňuje veškeré náležitosti. Jestliže návrh náležitosti nesplňuje, pak je bez dalšího posuzování odmítnut. V opačném případě, tedy v případě bezvadného návrhu, je návrhu buď vyhověno, nebo je do sedmi dnů postoupen soudu. Soud pak o tom, zdali bude exekuce odložena, rozhodne ve lhůtě 15 dnů. Bude-li návrhu vyhověno, bude exekuce odložena na přesně určenou dobu vymezenou v rozhodnutí.

Přečtěte si více na poradce.cz

Hledáte zajímavý zájezd? Zkuste ten do obchodního domu Primark

19. 6. 2017

Cestování dnes lidé milují. Ne vždy ale musí být nutně spojeno jenom se zajímavými lokalitami, které jsou spojeny s poznáním. Cestovat se dá i za nákupy. A to třeba do obchodního domu Primark. více

U T-mobile jsou samozřejmostí služby spojené s placením mobilem

5. 6. 2017

Platit za různé služby dnes můžeme opravdu v rámci celé řady možností. Pokud je něco, co je v posledních letech nejvyužívanější, je to mobilní telefon. Jak vše funguje u operátora T-mobile? více