Všechny články ze sekce Oddlužení

Jak poznat neoprávněnou exekuci?

22. 5. 2016   Lucie Holá

Počet exekucí v České republice neustále roste. Přesto některé z exekucí nemusejí být zrovna oprávněné. Jak ukázalo rozhodnutí Nejvyššího a také Ústavního soudu, největší problém představují v současnosti rozhodčí doložky u nesplácených půjček. Někteří dlužníci mají díky těmto soudním rozhodnutím možnost tyto neplatné exekuce zastavit či podstatně snížit vymáhanou částku.

Problém zvaný rozhodčí doložky

Dříve, než si řekneme, jak poznat neplatnou exekuci, je třeba si vysvětlit, co to vlastně rozhodčí doložka je. Rozhodčí doložka je součást smlouvy (v našem případě většinou smlouvy o úvěru) a stanovuje, že v případě sporu o něm nebude rozhodováno soudně. Naopak díky rozhodčí doložce bude o sporu rozhodovat rozhodce, který bude určen soukromým rozhodčím soudem či jinou podobnou institucí. Pravdou však je, že ani volba rozhodčího soudu není zárukou výběru nestranného rozhodce. Navíc spotřebitel při podpisu smlouvy netuší, jaký rozhodce bude o sporu rozhodovat.

Problém s neplatnými rozhodčími doložkami se objevil u společnosti Home Credit, Essox, Cetelem či u Komerční banky. A v čem vlastně spočíval problém neplatnosti těchto doložek? Důvodem neplatnosti bylo to, že doložky neurčovaly konkrétního rozhodce, který bude rozhodovat případný spor, ale pouze stanovovaly, že spor bude rozhodovat „neurčitý“ rozhodce soukromého rozhodčího soudu vybraného podle jejich pravidel. A právě toto neurčité stanovení rozhodce je důvodem k neplatnosti nálezu vydaného rozhodcem.

Co judikoval soud?

Nejvyšší soud řekl, že v případě takové neplatné rozhodčí doložky neměl stanovený rozhodce nikdy rozhodovat. Z tohoto důvodu není uplatněný rozhodčí nález exekučním titulem, podle něhož by mohla být vedena exekuce.

Ústavní soud se následně výslovně vyjádřil, že způsobilým exekučním titulem v žádném případě není rozhodčí nález, jenž nebyl vydán rozhodcem vybraným podle transparentních pravidel. Jinak řečeno, to znamená, že rozhodčí nález je neplatný, byl-li rozhodce určen právnickou osobou, jež není stálým rozhodčím soudem zřízeným podle zákona. Rozhodce tedy neměl k vydání rozhodčího nálezu pravomoc a nařízenou exekuci je pro nedostatek pravomoci orgánu nutné zastavit pro její nepřípustnost. Přičemž platnost rozhodčí doložky by se měla zkoumat v průběhu exekučního řízení. Zjistí-li se neplatnost doložky, je třeba exekuci zrušit i bez námitky dlužníka. U již rozběhnuté exekuce je však nutné, aby námitku neplatnosti doložky navrhl dlužník.

Jak poznat neoprávněnou exekuci?

A jak tedy takovou neoprávněnou exekuci poznat? Postačí vám k tomu dokumenty od exekutora (například o nařízení exekuce), kde najdete informaci o tom, na základě čeho je exekuce vedena. Jestliže narazíte na to, že exekučním titulem je rozhodčí nález, vezměte do ruky původní úvěrovou smlouvu. Případnou rozhodčí doložku pak můžete posoudit podle výše uvedeného, ale lepším řešením je vyhledání právníka.

Přečtěte si více na poradce.cz

Hledáte zajímavý zájezd? Zkuste ten do obchodního domu Primark

19. 6. 2017

Cestování dnes lidé milují. Ne vždy ale musí být nutně spojeno jenom se zajímavými lokalitami, které jsou spojeny s poznáním. Cestovat se dá i za nákupy. A to třeba do obchodního domu Primark. více

U T-mobile jsou samozřejmostí služby spojené s placením mobilem

5. 6. 2017

Platit za různé služby dnes můžeme opravdu v rámci celé řady možností. Pokud je něco, co je v posledních letech nejvyužívanější, je to mobilní telefon. Jak vše funguje u operátora T-mobile? více