Všechny články ze sekce Oddlužení

Co je to moratorium?

16. 6. 2015   Anna Kolaříková

Více jak dva věřitelé, závazky po splatnosti 30 dní a neschopnost splácet svoji dluhy? V takovém případě se zdá, že jediným řešením je vyhlášení úpadku a zažádání o oddlužení. Přestože je oddlužení velmi atraktivním řešením této jinak zdánlivě neřešitelné situace, vyhlášení úpadku představuje pro podnikatele krajní řešení a jeho důsledky nejsou pro podnikatele zrovna příznivé. Insolvenční zákon však poskytuje i poslední záchranu, díky které může upadající osoba odvrátit nepříznivé důsledky úpadku.

Touto poslední záchranou je vyhlášení moratoria. Po dobu jeho trvání nelze vydat rozhodnutí o úpadku. Osoby blížící se úpadku se díky moratoriu mohou zachytit těsně před pádem do propasti úpadku a mohou tak vyřešit svoje vztahy s věřiteli, kterým dluží.

Co je to moratorium

Nyní si tedy pojďme vysvětlit, co je to moratorium. Moratorium je pojem insolvenčního práva týkající se úpadku společností a podnikatelů. Představuje poslední záchranu před vyhlášením úpadku. Díky moratoriu tak odvrátíte svůj nadcházející úpadek a získáte tak čas na víc na vyřešení svých nesplácených závazků a pohledávek. Po dobu vyhlášení a trvání moratoria není totiž možné vydat rozhodnutí o úpadku, přičemž tato doba nesmí být delší jak tři měsíce. I když ve zvláštních případech může být prodloužena o dalších třicet dní.

Smyslem institutu moratoria je poskytnutí dlužníkovi možnost vyrovnat se s věřiteli ještě před proběhnutím celého insolvenčního řízení. To vše je dáno díky tomu, co již bylo řečeno, tedy nemožností vydat během moratoria rozhodnutí o úpadku.

Možnost vyhlášení moratoria

O vyhlášení moratoria může zažádat pouze osoba dlužníka, která je podnikatelem (právo na podání návrhu na vyhlášení moratoria však nemá právnická osoba v likvidaci). Ta může návrh o vyhlášení moratoria podat do 7 dnů od podání insolvenčního návrhu, podal-li jej sám dlužník. Dlužník má však možnost podat návrh na vyhlášení moratoria i před podáním insolvenčního návrhu. Pokud insolvenční návrh podala osoba věřitele, pak návrh na vyhlášení moratoria může osoba dlužníka podat do 15 dní od doručení insolvenčního návrhu insolventnímu soudu.

Účinky moratoria

Moratorium je účinné od okamžiku zveřejnění rozhodnutí o jeho vyhlášení v insolvenčním rejstříku. Hlavním účinkem moratoria je již několikrát zmíněná nemožnost vyhlášení úpadku v době jeho účinnosti. V této době však zůstávají zachovány účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení. V době trvání moratoria mohou oprávněné osoby (věřitelé) přistoupit k řízení a věřitelé mohou uplatnit svá práva přihláškou pohledávky.

Moratorium trvá po dobu uvedenou v návrhu na vyhlášení moratoria. Nejdéle však může moratorium trvat po 3 měsíce. Jak již bylo uvedeno výše, může být prodlouženo o 30 dní. Moratorium zaniká uplynutím doby, na níž bylo vyhlášeno, nebo rozhodnutím insolvenčního soudu o jeho zrušení. Soud může moratorium zrušit, pokud to navrhne většina věřitelů nebo pokud dlužník v návrhu na vyhlášení moratoria uvede nepravdivé údaje či vyjde-li najevo jeho nepoctivý záměr.

Přečtěte si více na poradce.cz

Hledáte zajímavý zájezd? Zkuste ten do obchodního domu Primark

19. 6. 2017

Cestování dnes lidé milují. Ne vždy ale musí být nutně spojeno jenom se zajímavými lokalitami, které jsou spojeny s poznáním. Cestovat se dá i za nákupy. A to třeba do obchodního domu Primark. více

U T-mobile jsou samozřejmostí služby spojené s placením mobilem

5. 6. 2017

Platit za různé služby dnes můžeme opravdu v rámci celé řady možností. Pokud je něco, co je v posledních letech nejvyužívanější, je to mobilní telefon. Jak vše funguje u operátora T-mobile? více