Všechny články ze sekce Hypotéky

Zástavní právo k nemovitosti od A do Z

28. 4. 2016   Soňa Nezbedová

K hypotečním úvěrům neodmyslitelně patří zástavní právo, které bance vzniká na nemovitosti (většinou té kupované). S tímto institutem se tak může setkat každý, kdo se rozhodne pro koupi nemovitosti a její financování bankovní hypotékou (nebankovní hypotéky často nabízejí úvěr bez zástavy). Protože jde o tak častou věc, rozhodli jsme se napsat vám článek popisující zástavní právo od A do Z.

Co je vlastně zástava?

Zástavní právo je zákonným institutem, jehož prostřednictvím vznikají cizím osobám práva k věcem, které nevlastní. Účelem zástavního práva je přitom zajištění pohledávky věřitele takovým způsobem, aby se v případě nesplnění dlužníkovi povinnosti mohl věřitel domáhat prodeje zastavěné věci a uspokojit tak svoji pohledávku finančními prostředky získanými z prodeje. Samotnému prodeji však většinou předchází dohoda stran.

Zástavní hodnota nemovitosti

Pro zástavní právo hypotéky je důležitá zástavní hodnota nemovitosti, tzv. LTV. Zástavní hodnotou nemovitosti je dlouhodobá hodnota nemovitosti uznaná hypoteční bankou. Zástavní právo hypoteční banky však nijak neomezuje vlastnická práva klienta. Jedinou povinností, kterou klient vůči zástavnímu právu banky má, je udržování nemovitosti v dobrém stavu, aby nedošlo ke snížení její hodnoty.

Pokud odhadce odhadne nemovitost na nižší hodnotu, pak má klient tři možnosti. V první řadě může zastavit jinou nemovitost. Za druhé může zbytek hodnoty dofinancovat vlastními penězi a za třetí ji může dofinancovat dalším úvěrem (například stavebním spořením).

Zástavou může být koupená nemovitost, popřípadě jiná nemovitost ve vlastnictví dlužníka, nemovitost ve vlastnictví třetí osoby (příbuzných, popřípadě známých) či rozestavěná nemovitost zapsaná v katastru nemovitostí.

Jak se nemovitost stane zástavou?

Nemovitost se může stát zástavou sepsáním a podepsáním zástavní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím. Obě stany však musí kromě smlouvy podepsat i návrh na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí. K návrhu je potřeba předložit smlouvu, potřebné doklady (výpis z katastru nemovitosti, snímky z katastrální mapy, odhad hodnoty zastavované nemovitosti zpracovaný znalcem, nabývací titul zástavce a pojistná smlouva).

Zánik zástavního práva

Zástavní právo zaniká v okamžiku, kdy klient splatí celý hypoteční úvěr, který se k zastavené nemovitosti vztahuje. Písemné potvrzení o zániku zástavního práva posílá banka klientovi a katastrálnímu úřadu. Úřad má následně povinnost provést výmaz z listu vlastnictví osoby, jež nemovitost zatížila. Zástavní právo je vymazáno do třiceti dní ode dne doručení potvrzení a žádosti o výmaz.

Přečtěte si více na poradce.cz

Hledáte zajímavý zájezd? Zkuste ten do obchodního domu Primark

19. 6. 2017

Cestování dnes lidé milují. Ne vždy ale musí být nutně spojeno jenom se zajímavými lokalitami, které jsou spojeny s poznáním. Cestovat se dá i za nákupy. A to třeba do obchodního domu Primark. více

U T-mobile jsou samozřejmostí služby spojené s placením mobilem

5. 6. 2017

Platit za různé služby dnes můžeme opravdu v rámci celé řady možností. Pokud je něco, co je v posledních letech nejvyužívanější, je to mobilní telefon. Jak vše funguje u operátora T-mobile? více