Všechny články ze sekce Hypotéky

Co je to vinkulace?

14. 6. 2015   Gabriela Pelcová

Hypotéky jsou v dnešní době nejčastějším a nejběžnějším způsobem financování vlastního bydlení, což znamená, že hypoteční úvěry jsou poskytovány širšímu okruhu žadatelů. Bankovní instituce o tom samozřejmě vědí, a tak se snaží více chránit. Možnou ochranu v současnosti představují například pojištění, která jsou s hypotečními úvěry téměř neodmyslitelně spjatá. V současnosti se můžete setkat hlavně s pojištěním schopnosti splácet, pojištěním nemovitosti či životním pojištěním. Tato pojištění však nekryjí pouze banku, ale i vás samotné jako žadatele o hypotéku.

Ať už se stane něco vám, nebo vaší nemovitosti představující zástavu vašeho hypotečního úvěru, v případě jakkoli způsobené neschopnosti splácet se pojištění stane vašimi zadními vrátky a hlavně vaší jistotou. V případě jakékoli nehody a s ní souvisejícím výpadku schopnosti splácet pojišťovna vyplatí z vaší pojistky peníze vaší bance a uhradí tak za vás měsíční splátku. S hypotékami a pojistkami souvisí pojem vinkulace. Pojďme se společně podívat, co tento pojem znamená a jak se pro případ výpadku schopnosti splácet zajistit.

Původ slova vinkulace

Pojem vinkulace pochází z latinského slova „vinculum“, což v češtině znamená pouto. V přeneseném významu znamená vinkulace „omezení dispozičního práva“. Vinkulace je důležitá pro okamžik vzniku pojistné události, na jejímž základě bude pojistné plnění vyplaceno pojišťovnou hypoteční bance. V podstatě to tedy znamená, že plnění není vyplaceno vám jako druhé smluvní straně, ale bance jako straně třetí.

Zavinkulování pojistné smlouvy

Když jsme si nyní vysvětlili význam slova vinkulace, pojďme se podívat na pojem zavinkulování. Aby za vás mohla pojišťovna platit například v případě zdravotního problému, je potřeba, abyste měli spolu se smlouvou o hypoteční úvěr podepsanou i pojistnou smlouvu. Je však potřeba dodat, že není nutné, ba naopak je často nežádoucí, aby pojistka byla vedena u stejné banky jako hypotéka. Pojistku si vybírejte samostatně tak, aby kryla celou částku úvěru a také aby kryla vás pro případ zdravotních problémů.

Vraťme se však zpět, při podpisu hypoteční smlouvy a před uvolněním finančních prostředků ze sjednané hypotéky banka požaduje zavinkulovanou pojistnou smlouvu, na což vás hypoteční banka sama upozorní. Vinkulace a pojem zavinkulování pak představují naprosto jednoduchý proces. Vinkulace totiž znamená to, že pojistné plnění bude v budoucnu vyplaceno třetí osobě, nikoli vám jako druhé smluvní straně.

Důležitost pojistných smluv a vinkulace

Shledáme-li, že jsou pojistné smlouvy v případě hypotečních smluv důležité, pak samozřejmě musíme konstatovat, že vinkulace je zcela nezbytná. Proto se pozastavme spíše nad otázkou pojistných smluv. Ano, ty jsou velmi důležité. Tak například pojištění nemovitosti, která je zároveň zástavou hypotéky, je s hypotékou pevně spjaté, neboť jej vyžadují skoro všechny hypoteční banky. Vždyť jakou záruku by banka měla v případě poškození nemovitosti či dokonce v případě jejího zničení? Životní pojištění je pak spíše pro případ vašeho výpadku zapříčiněného zdravotními komplikacemi, nemocemi, invaliditou, úrazy či smrtí.

Přečtěte si více na poradce.cz

Hledáte zajímavý zájezd? Zkuste ten do obchodního domu Primark

19. 6. 2017

Cestování dnes lidé milují. Ne vždy ale musí být nutně spojeno jenom se zajímavými lokalitami, které jsou spojeny s poznáním. Cestovat se dá i za nákupy. A to třeba do obchodního domu Primark. více

U T-mobile jsou samozřejmostí služby spojené s placením mobilem

5. 6. 2017

Platit za různé služby dnes můžeme opravdu v rámci celé řady možností. Pokud je něco, co je v posledních letech nejvyužívanější, je to mobilní telefon. Jak vše funguje u operátora T-mobile? více